Krakowski Okręgowy Związek Brydża Sportowego

Krakowski Okręgowy
Związek Brydża Sportowego

Tarnowski Związek Brydża Sportowego

Tarnowski Okręgowy
Związek Brydża Sportowego

Stowarzyszenie Brydża
Sportowego "ALF"

Nowy Sącz